ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος: 500mm

Μήκη: 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm